Fotografie a kronika akcí

Čertova podkova – 18. března 2023

Dne 18. března se konal již 51. ročník pochodu Čertova podkova pořádaný Klubem přátel dlouhých kilometrů Sedlec-Prčice.
Jako je již dlouhá léta tradicí, pochod startoval i končil na stadionu TJ Sokol. I letos pro pochodníky byly připraveny trasy plné výhledů na Český Merán a jeho zajímavosti. Neméně tradičně byla pojata kontrola na Čertově břemeni. Zde se mohli pochodníci zastavit v odpočinkovém místě. Zájemci si zasoutěžili formou losování o špekáčky, které si měli možnost ihned opéci. Děti opět házely šišky do tlamy čerta, za což dostávaly jako odměnu bonbon. V cíli pak každého čekala sladká odměna v podobě perníku či perníkové podkovy, jež je symbolem tohoto pochodu, a památeční diplom. Pro nejmenší, kteří šli 7 km dlouhou trasu a na Čertovo břemeno tak nedošli, byla kontrola umístěna u studánky na Ježovce, kde dostali razítko. Oheň pro opečení buřtů a hod, tentokrát do oka čerta, byl připraven v cíli trasy.
Letošního ročníku se zúčastnilo 551 pochodníků, jimž patří velký dík. Stejně tak poděkování patří místní základní škole, která je velkým podporovatelem turistiky. Rostou tak mladí turisté, kteří se třeba stanou členy klubu, jenž vítá jak mladé posily, tak i starší zkušené turisty.

Lukáš Nousek

Momentky z pochodu poskytl pro náš web Mgr. František Vávra. Galerie fotografií se otevře z webu rajce.idnes.cz.

Smetanovou stezkou – 11. března 2023

Na sobotu 11.března 2023 připravili pořadatelé z KČT Kostomlaty nad Labem 1. ročník turistického pochodu Smetanovou stezkou. Připraveny byly 4 trasy v délce 6, 11, 25 a 35 km.Startovalo se z Lysé n. L.-Mladé Boleslavi a Loučeně. Průchozí kontrolou pak bylo muzeum Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Celá tato akce byla zároveň i první akcí letošního ročníku seriálu Středočeská desítka. Od rána vládlo velmi nevlídné počasí, sníh s deštěm a silný vítr. I přes tyto nepříznivé podmínky do 12 hodiny odstartovalo na své putování v nepříznivém počasí na 278 účastníků, z tohoto počtu 210 účastníků pak muselo projít kontrolním bodem, který byl v muzeu B. Smetany. O komentované prohlídky muzea pak projevilo zájem více jak 140 z nich. Velká většina pochodníků i přes nepřízeň počasí byla nadšená. Nejstarší účastnicí byla, jak jinak, paní Hana Rakušanová z Prahy, která pochod obsolvovala ve věku 93 let. Stálicí Kostomlatských pochodů pak jsou manželé Markéta a Jan Kopicovi ze Světlé nad Sázavou, kteří absolvovali svoji trasu již po 29. Je třeba poděkovat všem 16 členům odboru za dobře odvedenou práci při zajištění této akce. Poděkování patří i kolektivu z restaurace U Otomanských na Loučeni, kde všichni účastníci měli zajištěno své zázemí a bylo po všech stránkách o ně postaráno, poděkování si zaslouží i děvčata z muzea B. Smetany v Jabkenicích za organizaci a vstřícnost při třech komentovaných prohlídkách i při prodeji vizitek a suvenýrů. Celkem cílem prošlo 119 organizovaných turistů a 175 příchozích, 2 turisté přijeli z Polska, ostatní pak přijeli do Polabí z 92 měst a obcí od Frýdku-Místku až po Karlovy Vary.

Podle poznámek Zdeňka Duběnky zpracoval Jan Kaňka

V galerii přinášíme momentky z pochodu, které fotografoval Jan Kaňka. (Galerie fotografií se otevře z webu Zonerama.cz).

Zimním Polabím – 21. ledna 2023

Je sobota 21. ledna, ráno kolem 3 hodiny začíná v oblasti Kolína a Nymburka poletovat sníh a na teploměru je -3 stupně. Tuto dobu již v některých městech a vískách vstávají vzdálenější účastníci, aby dojeli včas na start dnešního turistického pochodu, který připravil odbor KČT Kostomlaty pro přátele turistiky a pobytu v přírodě. Ano, ráno startuje již 7. ročník pochodu Zimním Polabím, který má letos tři trasy, z Kolína 30 km, Velkého Oseka 20 km a z Poděbrad 10 km. Všechny trasy začínají u železničního nádraží a povedou po červené turistické značce lužními lesy do cíle dnešní akce – restaurace Na Žofíně v Nymburce. A tak i pořadatelé si dnes musí trochu přivstat, aby byli včas připraveni na místech startu k odbavení pochodníků. Hned po sedmé hodině se ti první v Kolíně vydávají na své putování a o půl hodiny později se již startuje i ve Velkém Oseku. To na start v Poděbradech stačí přijít až na devátou a startuje se až do půl dvanácté. V Kolíně již bude pomalu ukončen start, kde nakonec se zaprezentovalo 39 účastníků a z Oseka vyrazilo na svou trať 63 pochodníků, když kamarádi v cíli vše připravují na uvítání turistů a opravdu něco málo po desáté hodině se ve dveřích objevují ti první. Nejprve se zaevidují příchod a pak již postupují k dalším stolům, aby si vyzvedli pamětní listy, samolepku i oplatku a mohli si dát potřebná razítka do záznamníků či do vandrovních knížek. Sál v restauraci se pomalu zaplňuje, kamarádi si mezi sebou povídají při kávičce či pivku, někteří si dají i jídlo, mnozí z nich zapisují své dojmy do pochodnické kroniky. Všichni příchozí jsou trochu vymrzlí – v některých otevřených partiích foukal vítr, ale jsou usměvaví a spokojeni. Ti, kteří k nám přijeli do Polabí poprvé, jsou nadšeni trasami i přírodou lužních lesů.
Mezi pochodníky byla početná skupinka dětí z Dětského domova v Nymburce, větší skupina turistů z Nové Paky, poprvé k nám přijel i pochodník, který pochází z Mexika a rok žije v Praze, dále pak maminka se synem z Ukrajiny a ze Slovenska přijela i nejvzdálenější účastnice, která žije v Banské Bystrici.
Krátce po 16 hodině do cíle docházejí poslední pochodníci, dohromady se dnes zaprezentovalo na startech a prošlo cílem 260 milovníků procházek přírodou, kteří k nám přijeli z 92 měst a obcí naší republiky a cílem prošlo i 7 pejsků. Celou akci zajistilo 13 členů odboru KČT Kostomlaty, za což patří všem poděkování. Poděkovat se sluší i personálu restaurace Na Žofíně, který se po celou dobu akce staral o žaludky pochodníků,k jejich spokojenosti.

Zdeněk Duběnka

V galerii přinášíme momentky z pochodu, které fotografoval Jan Kaňka. (Galerie fotografií se otevře z webu Zonerama.cz).

Novoroční vycházka na Mydlovar

Je neděle 1. ledna 2023 ráno kolem půl osmé, je teplo a na teploměru to ukazuje 8 stupňů. Kostomlatští turisté již mají připravenou první akci pro veřejnost: 7. ročník Novoroční vycházky na Mydlovar. Letos jsou připravené 3 nové trasy se společnou průchozí kontrolou v Obecní hospůdce v Kostomlátkách. Krátce po osmé hodině již přijízdějí vlakem od Kolína první účastníci. Takovýchto vlaků od Kolína, či Prahy přijede během startů ještě 10. Po prezentaci na zdejším nádražíčku, kde ve své době sloužil Bohumil Hrabal, se již vydávají účastníci na zvolené trasy. Něco málo po půl desáté se ti první zastavují na kontrole v hospůdce, kde si vyzvednou pamětní listy, samolepky, vizitku pochodu – mimochodem letos je poprvé Novoroční, a k tomu ještě oplatku. Většina pochodníků si dává razítka do svých cancáků a záznamníků akcí. Poté již usedají ke stolům, aby si dopřáli pivko či kávičku popřípadě i štamprličku , aby si připili s kamarády a prohodili pár slov. Pan hostinský nestačí roznášet polévky a jídla, protože stále docházejí další pochodníci. Je něco kolem poledne, venku krásně, modrá obloha, slunce hřeje a na teploměru rtuť šplhá k 18 stupňům a ze startu hlásí, že se dnes zaprezentovalo 202 účastníků, což je nový účastnický rekord novoročních procházek okolím Kostomlat. Letos se na startu objevilo i poměrně dost dětí (24) a z toho i dvě mimča v kočárkách. Také máme nárůst počtu pejsků, kterých po trasách proběhlo 19. Na letošní první výšlap přijeli účastníci z 55 měst a obcí naší republiky. Mezi nejvzdálenější pak patří ze Bzence, Olomouce, Karlových Varů, Chomutova a další. Samotných Kostomlatských přišlo 3O. Účastníci zakoupením odznáčků tak přispěli částkou 900 Kč na konto Novoročního čtyřlístku. Všichni pochodníci se po občerstvení vydávají na druhou část, dle svého uvážení a sil na trasy, které končí na nádražích v Lysé, Nymburce, Ostré, Kamenném Zboží a nebo zpátky v Kostomlatech. Všude je úžasná nálada a smích a spokojenosti účastníků svědčí i mnoho děkovných zápisů v pochodové kronice. Je 13 hodin a z hospůdky odcházejí poslední účastníci, ale i pořadatelé. Letos tuto akcí zajistilo 10 členů našeho odboru. Teď ještě posbírat vlastní značení a fáborky a akce bude skončena. Za další 3 týdny nás už ale čeká letošní druhá akce pro veřejnost, Pochod zimním Polabím, ale o tom až příště.

Zdeněk Duběnka

V galerii přinášíme momentky z pochodu, které fotografoval Jan Kaňka. (Galerie fotografií se otevře z webu Zonerama.cz).

Informace o programovém semináři

Ve dnech 25. – 27. listopadu 2022 se ve starobylém královském městě Rakovník uskutečnil 17. programový seminář. Seminář proběhl v příjemné, přátelské atmosféře. Své zástupce zde mělo 18 odborů. Z jednání účastníků semináře vyplynuly náměty a nápady, které v nadcházejících měsících či letech mohou zpestřit naši činnost a bude dobré je zrealizovat. Mezi těmito podněty se řadí potřeba navázat na přerušené tradice, oprášit do nedávna konané akce nebo alespoň udržet stávající. Jeden z bodů programu byl zaměřen na nadcházející výročí Středočeské oblasti KČT a přípravu publikace, která k tomuto výročí bude vydána a má zahrnovat také příspěvky jednotlivých odborů SO KČT, vztahující se k jejich úspěšné historii.
Poděkování patří pořadatelům, KČT Rakovník, který touto akcí oslavil svých 120 let trvání“.
Zatím není rozhodnuto o pořadateli 18. ročníku programového semináře. Není to zcela jednoduchá záležitost, neboť programový seminář doprovází tradičně sobotní Podzimní setkání turistů spojené s vyhodnocením Středočeské desítky. Věříme, že se pořadatel najde. V opačném případě zůstane veškeré organizační zajištění na nás pěti členech výboru.
Sobotní plánované setkání mladých členů KČT z naší oblasti se nekonalo. Možná pro nezájem, možná pro významu neodpovídající způsob pozvání. Podle mého názoru pozdě a nejspíš málo atraktivní program. Přesto velký úspěch, tři mladí do 40 let byli na semináři.
Slunečná sobota přispěla k dobré pohodě vice než 200 účastníků podzimního setkání při zdolávání zvolených tras. Velmi se líbily komentované prohlídky městem.
Středočeská oblast bude brzy existovat již dvacet let. Na otázku je nebo bude co slavit, bych odpověděla, že ano.

J. Mašínová

V galerii přinášíme fotografie ze semináře i doprovodného programu – komentované prohlídky královského města Rakovník a také úsměvy účastníků, které fotografoval Jan Kaňka. (Galerie fotografií se otevře z webu Zonerama.cz).

Turisté na Mořině a v lomu Velká Amerika

Členové Hornického spolku Praha a členové Klubu českých turistů, odbor Kostomlaty nad Labem ve spolupráci se Spolkem HAGEN Mořina a společnosti Lomy Mořina, a. s. připravili na 11. září 2022 turistickou vycházku na Mořinu, zakončenou v lomu Velká Amerika. Vycházky se dále zúčastnili i zástupci Středočeské oblasti Klubu českých turistů. Počet účastníků byl omezen a nepřesáhl optimální počet pro tento druh aktivity, tj. 40 osob. Tento počet je závazný i pro další případné vycházky, připravované společně Hornickým spolkem Praha a Klubem českých turistů.
Mimořádné poděkování za velice zdařilou vycházku patří společnosti Lomy Mořina, a. s., kteří prohlídku lomu Amerika umožnili, poskytli ochranné pomůcky pro vstup do dobývacího prostoru a účastníkům vycházky poskytli požadované informace týkající se vlastní lokality.
Pokud se týká organizovaných pochodů, kde je možnost výběru z více tras, připravuje se na září 2023 turistický pochod kolem Peček, kde se budou moci účastníci pochodu seznámit nejen s krajinou kolem řeky Výrovky, ale během pochodu se dozví informace o bývalých, případně současných těžebních aktivitách v okolí Peček. Tyto turistické aktivity, které jsou jedním z předmětů činnosti Hornického spolku Praha, jsou zahrnuty do oblasti tzv. „Montánní turistiky“, která patří v poslední době k oblíbeným aktivitám nejen v České republice.

V galerii přinášíme obrázky z vycházky i úsměvy účastníků.

Jan Kaňka

Výstava ke 110. výročí KČT Rakovník

Klub českých turistů Rakovník ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník a Státním okresním archivem Rakovník uspořádal na výstavu
100+10 turistických (k)roků do Galerie Samson Cafeé!

Klub českých turistů v Rakovníku byl založen 14. prosince 1912 na ustavující schůzi v hotelu Jerie. V současné době žije hlavně pěší turistikou doma i v zahraničí, ale zbyde čas i na návštěvy divadelních představení či posezení v hospůdce u piva.

Při příležitosti výročí 110 let činnosti klub uspořádal spolu s Muzeem T. G. M. a Státním okresním archivem Rakovník výstavu o své činnosti i zážitcích z cest v Galerii Samson Cafeé.

V rámci oslav byl rakovnický muzejník a turista Jan Renner uveden do síně slávy české turistiky. Výstavu proběhla od 30. června 2022 do 23. září 2022.

Putování po místech s výhledy – prázdniny 2022

TOM 3511 Vltavský paprsek a KČT Kralupy nad Vltavou na období prázdnin připravily aktivitu „Putování po místech s výhledy“. V rámci akce bylo možno navštívit místa se zajímavými výhledy v Kralupech nad Vltavou a jejich okolí, zájemci mohli své fotografie přihlásit do soutěže.
O akci „Putování po místech s výhledy“ informovala i kralupská TV v  rozhovoru
s Ing. Zdeňkem Vejrostou. 

8. jarní sraz turistů Středočeské oblasti KČT

Jarní sraz turistů Středočeské oblasti KČT proběhl v sobotu 12. března 2022 v Kostomlatech nad Labem. Setkání pořádal odbor Kostomlaty nad Labem ve spolupráci se Středočeskou oblastí a obecním úřadem v Kostomlatech za finanční spoluúčasti Krajského úřadu Středočeského kraje. Přinášíme vám vzpomínku předsedy odboru Kostomlaty pana Zdeňka Duběnky.
V galerii přinášíme obrázky z cest i úsměvy účastníků v cíli.

Akce k 15. výročí Středočeské oblasti KČT (rok 2018)

Pod níže uvednými odkazy postupně najdete závěrečné zprávy a odkazy na fotogalerie z akcí programové rady Středočeské oblasti KČT, pořádaných ve spolupráci s odbory Středočeské oblasti a za podpory sponzorů u příležitosti 15. výročí Středočeské oblasti KČT.

3.3.2018 – Lány
Do Lán na den T. G. Masaryka
ZPRÁVA

FOTOGALERIE

21.4.2018 – Blaník
Výstup na Blaník – Jarní sraz turistů Středočeské oblasti KČT
ZPRÁVA | FOTOGALERIE

9.6.2018 – Praha-Výtoň
Podskalské setkání turistů a Vltavanů
ZPRÁVA | FOTOGALERIE

21.7.2018 – Beroun
Setkání na Dědu u první rozhledny Klubu českých turistů
ZPRÁVA | FOTOGALERIE

22.9.2018 – Český Šternberk
Putování za šternberskou hvězdou – 15 let Středočeské oblasti KČT
ZPRÁVA | FOTOGALERIE


Podzimní pěší putování – odbor KČT Zdice (26.10. – 29. 10. 2017)

Zprávu o konání akce naleznete zde.

______________________________________________________________

28. 10. 2017 Výsadba Lípy republiky- KČT Kralupy nad Vltavou 

Dne 28. 10. 2017 v Kralupech nad Vltavou vysadil Odbor KČT Kralupy nad Vltavou  tzv. Lípu republiky. Video reportáž naleznete zde.

______________________________________________________________

Pochod Do Okoře bez oře – KČT Kralupy nad Vltavou  

1. dubna 2017 se uskutečnil 46.ročník akce – Do Okoře bez oře. Celkem bylo 1735 účastníků – pěších, cyklistů, běžců,…… (pátá nejvyšší účast historie)

Na účastníky čekali v cíli  diplomy, placky a náramky pochodu, účastnické vizitky, razítka,….. Celý den fantastické počasí. Jako doprovodné akce byly připraveny  hry a soutěže pro děti (více jak 750 dětí), geostan se šiframi (300 účastníků) a ukázkový turistický Rio závod se 405 účastníky. Celou akci připravila kralupská turistika a na samotné realizaci se podílelo na 70 dobrovolníků z řad členů.

    

 

Další fotky si lze stáhnout :   http://tom3511-vylety.rajce.idnes.cz/Do_Okore_bez_ore_2017_-_Start_Kralupy/#CIMG0042.jpg

http://tom3511-vylety.rajce.idnes.cz/Do_Okore_bez_ore_2017/

______________________________________________________________________

Stěhování map- KČT Kralupy nad Vlatvou

Dne 6.10.2016 provedl Klub českých turistů, odbor Kralupy nad Vltavou přislíbené přemístění dvou map z lokality Na Františku na nové místo – na rozcestí u podchodu pod hlavní silnicí. Do práce se zapojilo sedm členů TOM 3511 Vltavský paprsek a za nepříznivého počasí bylo mezi za tři hodiny vše hotovo. Zdeněk Vejrosta – předseda KČT Kralupy nad Vltavou

hotovo-_-mapy-jsou-na-novem-miste mapy-na-novem-miste-_-pohled-od-schodu-na-most prace-v-desti prevoz-na-nove-misto sundavani-map upevnovani-mapy hloubeni-der zde-puvodne-staly-mapy zpetna-montaz-strisek-2 zpetna-montazvytahovani-sloupku

 ___________________________________________________________________________

Toulky zlatem podzimu, aneb když se čerti ženili. – KČT Zdice 

Určitě máte ještě v paměti, v pátek večer skončilo čtrnáct dnů bez kapky vody a spustil se blahodárný déšť. Ten s malými přestávkami zkrápěl vyprahlou zem celou sobotu. A teď poraďte, jak se vyrovnat s tou radostí z blahodárných proudů životadárné vody a s hořkostí, jak to celé zhatí přípravy na akci, která je věnována dětem a jejich rodičům. Nedá se nic dělat, všechno musí běžet. Naložit všechny propriety, zastavit se U Johanů v pekárně pro chléb, „U Milušky“ pro špekáčky a hurá směr Kapka. Do místa startu přijely i všechny pohádkové bytosti z kontrolních stanovišť a tak můžeme začít. Mezi osmou a devátou lilo jak z konve, ale vše je připraveno. A představte si, navzdory takovému povětří přivedlo na start dvacet osm dospěláků a patnáct dětí. Patří jim obdiv i omluva, že jsme museli, vzhledem k počasí, program 28. ročníku upravit. Stejný obdiv a poděkování patří i 14 ti obětavcům, kteří se ujali role pořadatelů. Rád děkuji i přispěvatelům a pomocníkům: panu Johanovi a jeho pekařům za chléb, Smíšence u Milušky za špekáčky a Karlu Merhautovi z Knížkovic za přípravu dřeva na oheň. Děkujeme i zdickým hasičům, sice jsme museli pro špatné počasí autobus odvolat, ale byli v plné pohotovosti. Poděkování za podporu patří i městu Zdice a sekci rodinné turistiky Klubu českých turistů. Klub českých turistů, odbor Zdice a sportovní komise města Zdice se s vámi pro dnešek loučí a těší se nashledanou 16. září 2017 při 29. Ročníku „Toulek“. Za KČT Zdice Mirek Zálom

osazenstvo_kiosku_by_zvadlo_i_nekolika_nasobnou_navstevujak_se_karkulka_do_dobe_spolecnosti_dostala dest_vsechny_zahnal_pod_jeden_klobouk

 

 

 

________________________________________________________________________________

 3. setkání turistů Středočeské oblasti KČT – 21. 11. 2015 Stochov

Akce byla připravována již z ročním předstihem a setkání turistů celé Středočeské oblasti se neuskutečnilo již několik posledních let. Organizátorem akce byl výbor Středočeské oblasti a KČT Stochov ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje a s městem Stochov. Souběžně se setkáním všech turistů Středočeské oblasti probíhal již od pátku 20.11.2015 až do neděle 22.11.2015 Programový seminář Středočeské oblasti, na který byli pozváni zástupci všech odborů. Seminář se uskutečnil ve Střední škole služeb a řemesel Stochov, Jaroslava Šípka 187, kde byli účastníci semináře ubytováni, stravováni a proběhly zde i přednášky, diskuze a rozdávání turistických materiálů zástupcům odborů. Semináře se průběžně zúčastnilo 57 účastníků. Velké odbory (Zdice, Mladá Boleslav) použily pro dopravu svých členů na setkání turistů ve Stochově autobusy a měly navrženy i vlastní turistické výlety. Odbor KČT Stochov připravil pro účastníky setkání turistický výlet o délce až 15km s místním znalcem (průvodcem) po alternativní trase Stochov– Rynholec – Lány – Vašírov/ Slovanka – Stochov. Účastníci navštívili v Lánech hrob rodiny Masaryků (TGM), Masarykovo museum, Pamětní síň Alice Masarykové a Československého (Českého) červeného kříže. Cestou do Stochova si účastníci pochodu prohlédli v železniční stanici Stochov dobový salónek Tomáše Garrigue Masaryka. Ve Stochově se účastníci setkání zastavili u Svatováclavského dubu se sochou sv. Václava. V cíli pochodu v kině Stochov byla zajištěna kulturní akce, na které byla zakončena Středočeská desítka s losováním výherců. Slavnostního zakončení se účastnili předseda KČT Mgr. Vratislav Chvátal, předseda Středočeské oblasti KČT Ing. Jiří Laibl, starostka města Stochov Mgr. Miloslava Becherová,kteří předali čestná uznání a pamětní listy oceněným členům KČT a odborům. Na setkání turistů Středočeské oblasti přijelo i několik turistů ze sousední Plzeňské oblasti. Akce se zúčastnilo 324 turistů.

thumb-1 thumb-2 thumb-3 thumb

 

____________________________________________________________________________

Sekce mototuristiky – Babičino  údolí

 

IMGP2237 IMGP2233 IMGP2232IMGP2209

________________________________________________________________________________

 

Středočeská desítka 2015

Dvořákova Nelahozeves  (1. května 2015)fotografie z produkce  KČT Kralupy nad Vltavou a TOM Vltavský paprsek naleznete zde a zde 

________________________________________________________________________________

Programový seminář KČT Středočeské oblasti v Čáslavi 2014

 

Ve dnech 21.-23. listopadu 2014 se v Čáslavi uskutečnil Programový seminář, při kterém jsme navštívili Berlovu vápenku, zřícenin hradu Lichnice nedaleko Třemošnice a prohlédli jsme si město Čáslav. (Poklikem myší na obrázek si jej můžete otevřít fotogalerii, a pak případně stáhnout do svého počítače.)