Členství v odboru KČT Středočeši

Přihlášení do Klubu českých turistů – internetový odbor Středočeši

prukaz kčt

Před odesláním přihlašovacího emailu na adresu sekretarstredoceskykct@seznam.cz, Vám doporučuji zvážit, zda není pro Vás jednodušší, najít si v okolí svého bydliště některý z našich odborů, které naleznete zde.

Vaše poštovní adresa, (místo trvalého pobytu), na kterou Vám bude členský průkaz zaslán, nemusí být nutně ze Středočeského kraje.

Vaše členství v internetovém odboru Středočeši se skládá z následujících třech bodů a bude realizováno v průběhu 2 – 6 týdnů po obdržení Vaší emailové objednávky.

1. Odeslání přihlašovacího emailu na adresu: sekretarstredoceskykct@seznam.cz

V přihlašovacím emailu uveďte Vaše jméno, datum narození, Vaši emailovou adresu, Vaše telefonní číslo, poštovní adresu Vašeho bydliště, zda máte zájem o zaslání kalendáře a jakého, popřípadě zda máte zájem o předplatné časopisu Turista. Dále v přihlašovacím emailu uveďte Vámi vypočtenou výši členských příspěvků. Budete kontaktováni do 14 dní a bude Vám zaslán variabilní symbol Vaší platby (členské číslo KČT).

2. Platba členských příspěvků, kalendářů, předplatné časopisu Turista apod.

Účet internetového odboru, vedený u Fiobanky, a.s. je společný s číslem účtu Středočeské oblasti KČT.  Odsouhlasenou finanční částku zasílejte na č. ú. 2900500261/2010, KS 0558.

Výše členských příspěvků internetového odboru KČT Středočeši pro rok 2019 naleznete zde.

3. Zaslání členského průkazu, karty Eurobeds a kalendáře na Vaši poštovní adresu.

Na závěr Vás žádáme o emailové potvrzení na adresu sekretarstredoceskykct@seznam.cz, že jste vše obdrželi v pořádku.

Vaše záležitosti pro odbor Středočeši vyřizuje Jaroslava Darebná, sekretářka výboru Středočeské oblasti