Středočeská oblast KČT na webových stránkách

Turisticky zajímavá místa, cesty, mapy

  • Mapový portál Středočeského kraje obsahuje v sekci Ochrana přírody a krajiny podrobné informace o chráněných přírodních územích, přírodních památkách, lokalitách chráněných podle pravidel Natura 2000 a dalších místech, chráněných jako významné prvky přírody a krajiny. Cesta k portálu.
  • Muzeum lidových staveb v Kouřimi bylo kontrolním místem v projektu Středočeská 10 v loňském roce. Pokud si muzeum chcete prohlédnout v jeho zimní podobě znovu, můžete využít některé z akcí, které se v nejbližších týdnech v tomto muzeu uskuteční. Bližší informace najdete na webových stránkách muzea.

Turistika mládeže