sekce mototuristiky

AKTUALITY  A INFORMACE:

Přihláška pro členy KČT do sekce mototuristiky 

Kalendář akcí sekce mototuristiky pro rok 2015

Mezinárodní  sraz  mototuristů  a  campistů V Novém Boru (30.9.-4.10.2015)

CO JE SEKCE MOTOTURISTKY ?

Vážení turisté,

potenciální členové KČT či ČMCC.

Českomoravský camping club (ČMCC) je zájmová organizace, sekce mototuristiky Klubu českých turistů, která se zabývá mototuristikou, kempinkem a karavaningem. ČMCC je součástí Klubu českých turistů (KČT). Členové ČMCC jsou proto současně členy KČT, členství výlučně v ČMCC není možné.

Činnost je celoroční, na území České republiky i v zahraničí, a spočívá nejen v použití motorového vozidla či obytného vozu, ale také v aktivní turistice (pěší, cyklo, lyže atd.), doplněné poznávací činností v navštíveném místě a často též možností společenského vyžití. ČMCC je členem Federace campingu a caravaningu České republiky.

KČT je zájmový spolek s historií sahající do roku 1888, kdy byl klub založen skupinou vlastenců okolo Vojta Náprstka. Dnes má necelých čtyřicet tisíc členů a z organizačních důvodů je rozdělen na 14 oblastí, které v České republice pečují o několik set odborů KČT, rozmístěných doslova po celém území. Odbor KČT je základní organizační jednotkou, místo, poskytující zázemí pro činnost turistů. Nastávající člen může vstoupit do některého z odborů KČT. Skupina 10 a více zájemců má možnost také založit nový odbor KČT, který však musí nechat zaregistrovat na oblasti KČT a tam též oznámit statutární zástupce. Běžnější je, pokud se nastávající člen přihlásí do odboru KČT působícího v místě bydliště nebo poblíž bydliště, je však možné být členem jakéhokoli odboru, se sídlem v kterémkoliv místě republiky. V případě problémů nebo nejasností je vhodné se obrátit na pana Vladimíra Stránského, aktivistu KČT Středočeská oblast.

Výlety a další akce s turistickou náplní v ČMCC, stejně jako v celém KČT, připravují vyškolení cvičitelé. V zavedeném kolektivu takový cvičitel již působí, zatímco nový odbor potřebuje cvičitele teprve získat. Každoročně však probíhají jednoduchá školení základní turistiky i školení se zaměřením na mototuristiku (pod kterou spadá i kempink a karavaning), kam se mohou přihlásit zájemci jak ze stávajících, tak nových odborů.

Členové ČMCC jsou organizováni spolu s dalšími turisty v odborech KČT, kde po dohodě s vedením odboru mohou vytvořit oddíl nebo skupinu mototuristiky či karavaningu. (Dělení je běžnější pouze ve velkých odborech KČT, z organizačních důvodů.) V druhém případě je možné se věnovat mototuristice a karavaningu v rámci odboru KČT, aniž by došlo k organizačnímu vydělení od ostatních turistů, dávajících přednost jiným druhům turistiky.

ČMCC je zastřešující organizací, která nemá vlastní kluby provozující nějakou mototuristickou nebo karavanistickou aktivitu. ČMCC však sdružuje zájemce o mototuristiku a karavaning z různých odborů KČT, podporuje jejich činnost a vytváří podmínky pro účast na akcích s náplní pro mototuristy a karavanisty.

Členové KČT platí roční členský příspěvek pouze u svého odboru, kde je jako člen KČT registrován. Za členství v ČMCC se samostatný členský příspěvek neplatí. Podmínkou členství v ČMCC je však registrace, kterou vám zajistí pan Vladimír Stránský. Přihlášky pro KČT Středočeská oblast, sekce mototuristiky, zasílejte na adresu: Vladimír Stránský, Limuzská 8, 100 00  Praha 10, nebo na e-mail stranskyv@seznam.cz.

Ze členství v ČMCC nevyplývají žádné povinnosti (např. povinnost účastnit se nějakých akcí ČMCC, nutnost označení vozidla nebo oděvu logem klubu, účast na brigádě). Členové ČMCC dostávají čtvrtletně elektronicky zdarma Mototuristický informátor, obsahující kalendář mototuristických akcí a další zprávy související s mototuristikou, kempinkem a karavaningem, a jsou vítáni na klubových akcích ČMCC a dalších spřátelených klubů. Mají také možnost si zakoupit mezinárodní slevovou kartu FICC (tak zvaný karnet neboli kartu CCI, zakládající nárok na slevy v některých kempech v České republice i v zahraničí a poskytuje pojištění). Máte-li však zájem o členství v ČMCC pouze s ohledem na získání karnetu (CCI), můžete být členem formálně.

Jsme připraveni Vám odpovědět Vaše případné otázky.

S pozdravem

Vladimír Stránský, Aktivista Středočeské oblasti – mototuristika

stranskyv@seznam.cz

+420 608730492