Členství v internetovém odboru KČT Středočeši

Přihlášení do KČT – internetového odboru Středočeši

prukaz kčt

Před vyplněním přihlášky do Středočeského internetováho odboru KČT Vám doporučuji zvážit, zda není pro Vás jednodušší najít si v okolí svého bydliště některý z našich odborů, které naleznete zde.

Vaše poštovní adresa, (místo trvalého pobytu), na kterou Vám bude členský průkaz zaslán, nemusí být nutně ze Středočeského kraje.

Přihlášení ke členství v internetovém odboru Středočeši se skládá z následujících třech bodů, zpracování přihlášky bude realizováno v průběhu 2 – 6 týdnů po obdržení Vaší vyplněné přihlášky.

1. Vyplnění přihlášky on-line na webu KČT

Vyplňte přihlášku na webu KČT (využijte vzoru vyplnění) a odešlete ji ke zpracování. Při vyplňování věnujte pozornost volbě nabídky >Středočeský internetový odbor KČT<.

2. Platba členských příspěvků

Účet internetového odboru, vedený u Fiobanky, a.s. je společný s číslem účtu Středočeské oblasti KČT.  Odsouhlasenou finanční částku zasílejte na č. ú. 2900500261/2010, KS 0558.

Výši členských příspěvků internetového odboru KČT Středočeši pro rok 2024 naleznete zde.

3. Zaslání členského průkazu, karty Eurobeds a kalendáře na Vaši poštovní adresu.

Na závěr Vás žádáme o emailové potvrzení na adresu předsedkyně odboru paní Jaroslavy Darebné sekretarstredoceskykct@seznam.cz, že jste vše obdrželi v pořádku.

Vaše záležitosti pro odbor Středočeši vyřizuje Jaroslava Darebná, sekretářka výboru Středočeské oblasti

Napsat komentář