Síň Slávy – informace

V únoru roku 2015 bylo na výroční schůzi KČT Středočeské oblasti schváleno vytvoření nové Síně slávy. Na následující schůzi výboru byl zvolen jak předseda tak i členové. Zápisy z jednaní lze nalézt v dokumentovém skladu KČT. Hlavní náplní Síně slávy je především zdokumentování historie odborů a osudu dnes mnohdy zapomenutých členů KČT ve Středočeské oblasti. Pokud máte nějaké návrhy na členy či odbory neváhejte nás kontaktovat. Personální složení a kontakty naleznete zde.

Na výroční schůzi Středočeské oblasti dne 21. 11. 2015 v Praze byly do Síně slávy oblasti uvedeny další dvě osobnosti a také dva odbory. Podrobnější informace o nově uvedených naleznete zde.