O oblasti

Logo_KCT-SčOKČT Středočeská oblast, je samostatnou složkou Klubu českých turistů, která působí ve Středočeském kraji.  Dle stanov KČT má samostatnou právní subjektivitu. Vedení oblasti je volené výroční konferencí, na které jsou zastoupeni delegáti z odboru.

Hlavní náplní je zajištění ,,asistenčních služeb“ pro odbory KČT, které mají sídlo ve Středočeském kraji. Oblast vyvíjí samostatnou činnost a to např. při pořádaní semináře, nebo ve vydávání oblastního kalendáře, kde turisté najdou přehled turistických akcí ve Středočeském kraji. V roce 2015 vytvořila Středočeská oblast za finanční podpory Středočeského kraje turistický odznak ,,Středočeská desítka“, který mohou získat turisté za účast na pochodech.

 Ve Středočeské oblasti je v roce  2022 registrováno 2195 členů, které sdružuje 41 odborů. V mnohých odborech jsou zapojeny do aktivit i turistické oddíly mládeže (TOM), které sdružuje Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM).

Další aktivity oblasti: 

  • Odbory KČT ve Středočeské oblasti jsou zaměřeny na pěší, mládež a cykloturistiku stejně tak jako na vodní, vysokohorskou, lyžařskou a turistiku. V poslední době se ve oblasti rozvijí také mototuristika, hipoturistika a nordic walking.
  • Středočeskou oblastí prochází celkem 5439 km tras.
  • Členové oblasti se účastí také akcí mezinárodních charakteru (IVV, IML, EWV)
  • V oblasti je možné plnit celou řadu oblastních a turistický odznaků. Přehled odznaků nalezte  např. zde.

 

Napsat komentář