Osobnosti a odbory uvedené do Síně Slávy

Rok 2016

Na výroční schůzi Středočeské oblasti dne 21. 2. 2016 byly do Síně slávy oblasti uvedeny tyto  dvě osobnosti a dva odbory:

Josef Holub 

Portrét JHolubaNarodil se dne 23. března 1880 v Cekově u Rokycan. Většinu svého profesního života působil jako řídící učitel na obecné škole ve Zdicích. Od založení odboru KČST ve Zdicích od 4. března 1923, až do podzimu roku 1941 byl jeho předsedou. Pod jeho vedením se zdický odbor stal jedním z nejvýznamnějších v Podbrdské župě. Odbor připravil a vyznačil rozsáhlou síť značených cest, které prakticky beze změn slouží dodnes. Zřídil v místní sokolovně studentskou noclehárnu. Pravidelně pořádal výlety po celé ČSR. Pořádal významné společenské a kulturní akce. Spolupracoval s okolními odbory (Beroun, Rakovník, Hořovice). Poválečnou činnost odboru připravovali a vedli turisté ovlivněni úspěšnou činností dvacátých a třicátých let. Zemřel 22. února 1948 a je pochován v urnovém háji zdického hřbitova.

Mg.Ph. Bohuslav Vlček

Portrét B. VlčkaNarodil se 22. května 1875. Jako člen výboru byl zvolen již na ustavující schůzi v prosinci 1912. 31. května 1921 se stal prvním jednatelem odboru, 28. dubna 1925 byl zvolen předsedou. Tuto funkci vykonával do roku 1948, do zániku KČST a jeho připojení k TJ Sokol.
Podílel se aktivně na organizování výletů a zájezdů odboru. Protože jeho lékárna byla na náměstí, stala se i určitým centrem činnosti odboru. Pravidelně zde pan Vlček vyvěšoval informace o akcích odboru. Podařilo se mu udržet činnost odboru i během protektorátu. V letech 1916-1918 byl rovněž starostou Tělocvičné jednoty Sokol Rakovník.Zemřel 6. května 1953. Je pohřben v Praze na Vinohradském hřbitově.

KČT, odbor Kralupy nad Vltavou

Odbor byl založen 25. 3. 1925, Jeho prvním předsedou byl V. Havel, ředitel gymnázia. V roce 1931 byl založen zvláštní vůdcovský sbor vedený prof. R. Bláhou, který se staral o vycházky a rozsáhlou síť turistických značek. V roce 1934 byl zřízen kroužek lyžařský pod vedením p. Kratochvíla. 25. září 1970 došlo k založení prvního Turistického oddílu mládeže (TOM) pod vedením Antonína Vejrosty a Ing. Jiřího Špeldy. Oddíl měl okolo 30 členů a pro svou pravidelnou a pestrou činnost byl velice oblíben. Novodobá historie KČT Kralupy nad Vltavou se datuje od 21. února 1990, kdy byl obnoven odbor KČT. V současné době má 293 členů. Je výrazně zaměřen na mládež, včetně organizování turistických závodů. Pravidelně pořádá akce pro veřejnost Sídlem oddílu je turistická základna, která se nachází v ulici Ke Koupališti č. 182 v Kralupech nad Vltavou.

KČT, odbor Zdice

Odbor byl založen 4. března 1923 v hostinci U Pelců. V době do světové války pořádal celou řadu výletů po ČR, v širokém okolí založil a vyznačil síť značených cest, která v téměř nezměněné podobě složí dodnes. V místní sokolovně vybudoval a provozoval studentskou noclehárnu. Připravoval společenské a kulturní akce a spolupracoval s ostatními odbory v Podbrdské župě. V šedesátých letech vedli velmi aktivní Turistické oddíly mládeže učitelé Karel a Jarmila Haindlovi. V sedmdesátých letech se pod vedením Josefa Prokše oživila turistika dospělých. V současné době má 103 členy. Pořádá turistické pochody pro širokou veřejnost. v odboru je 6 oddílů. Dva oddíly TOM, oddíly kulturně poznávací, vysokohorské turistiky a rodinné turistiky. Šestým oddílem jsou značkaři. Hlavní akcí odboru, které se zúčastňují členové všech oddílů, je Podzimní pěší putování – pět dnů okolo 28. října v různých koutech ČR.

Rok 2015

Na podzimním setkání turistů Středočeské oblasti 21. 11. 2015 byly jako první do Síně slávy oblasti uvedeny dvě osobnosti a 1 odbor, které byly již uvedeny do Síně slávy české turistiky. Jde o tyto osobnosti:

Jan Zajíček 

Narodil se 31. října 1926 v Sedlčanech, v mládí se často s rodiči stěhoval. Od mládí cvičil v SOKOLE, chodil na sokolské výlety a cyklistické výjezdy. V roce 1963 se shlédl v tehdy začínajících dálkových pochodech, které ho plně zaujaly. Založil pochod Stezkou brdských partyzánjan zajičeků a zároveň i odbor turistiky při TJ Kovohutě Mníšek pod Brdy. V roce 1967 se stal značkařem a tuto dobrovolnou činnost vykonával aktivně až do roku 2001. Zorganizoval mj. 72 DP a na dalších 103 se podílel coby spolupracovník ve štábech. Jeho aktivní turistická činnost byla obdivuhodná a téměř nedostižná. Zúčastnil se 854 veřejných pochodů, zvláště DP. Z toho bylo 82 DEP a 228 „stovek“. Celkem tak nachodil 132 618 kilometrů. Svoji lásku к turistickým pochodům vyjádřil knížkou „Dálkové pochody, naše láska!“Získal řadu ocenění., mj. Zasloužilý mistr turistiky (ZMT), Čestný odznak Vojty Náprstka. Stal se Čestným členem KČT. Zemřel 19.února 2007. Do Síně slávy české turistiky byl uveden v roce 2008.

JUDr. Josef Václav BOHUSLAV

BohuslavNarodil se 12. prosince 1863 v obci Všejany, osadě Radenice poblíže Nymburka. Doktorát práv získal v roce 1888 na české univerzitě v Praze. V letech 1923 až 1928 působil jako senátní president Nejvyššího správního soudu. Napsal přes třicet právnických spisů. Psal i básně a povídky, které publikoval pod pseudonymem Bohuš Radenský. Členem ústředí KČT byl od roku 1895 do 1927. Po několik let byl místopředsedou, v r. 1926 krátce předsedou KČST. Vydával průvodce po ČSR i po cizině, zejména po „Švýcarech“. Publikoval poznatky z cest po vlasti i cizině v různých listech, zejména v Časopise turistů. Napsal mj. i Turistický zákoníček – právní aspekty turistiky v praxi a Rukověť života spolkového. Při 80. narozeninách v roce 1943 byl jmenován čestným občanem Řevnic. Zemřel 24. března 1952 a je i s manželkou pochován na řevnickém hřbitově na Šiberném. Do Síně slávy české turistiky byl uveden v roce 2014.

Odbor KČT Rakovník číslo 102 131

Odbor KČT Rakovník oslavil v roce 2012 100 let od svého založení. Ustavující valná hromada byla 14. prosince 1912. Prvním předsedou byl zvolen pan Karel Skuhra, přednosta okresního soudu. Na počátku roku 1914 měl odbor celkem 67 členů. Pozornost věnoval znaRakovník-Sin slavyčení cesta také péči o hrad Krakovec. Počet členů se postupně zvyšoval a v roce 1935, dosáhl počtu 306. Odbor pracoval až do zrušení KČT v roce 1948, i když během 2. světové války poklesl počet členů i aktivity odboru. Přímým pokračovatelem rakovnického odboru KČST byl potom odbor turistiky v tehdejší TJ SPARTAK Rakovník, která byla v červenci 1958 přejmenována na TJ LOKOMOTIVA Rakovník.V dubnu 1990 se odbor turistiky TJ Lokomotiva Rakovník přeměnil na Klub českých turistů Rakovník. V současné době má odbor 110 členů, organizuje celkem tři DEP, pečuje celkem o pět městských a příměstských tras IVV v okolí Rakovníka a Strakonic a o 121 km dlouhou okružní trasu Rakovnickým okresem. Do Síně slávy české turistiky byl uveden v roce 2014.

Napsat komentář