Turistické odznaky a výkonnostní turistika

Sekce výkonnostní turistiky Klubu českých turistů  (KČT) vypracovala podmínky pro získávání turistických odznaků. Celkový přehled turistických odznaků KČT naleznete na webu KČT. Turistické odznaky lze rozdělit do čtyř základních kategorii.

Do první kategorie je možno zařadit Výkonnostní odznaky (VO), kterých je k 1. 1. 2021 sedm typů. Šest typů odznaků je rozděleno podle druhu přesunového prostředku (pěší, lyže, cyklo, zimní táboření, voda, vysokohorská turistika tzv. VHT) a sedmý typ výkonnostních odznaků je Výkonnostní odznak nastoupaných kilometrů (VONKM), které lze absolvovat různými přesunovými prostředky (pěšky, na kole, na lyžích/ běžkách, na koloběžce apod.) pouze však vlastní silou, nikoliv autem nebo na elektrokole. Výkonnostní odznaky jsou čtyř stupňů – bronzový, stříbrný. zlatý a diamantový.

Do druhé kategorie lze zařadit sadu odznaků Českomoravský turista (ČMT) a odznaky potřebné k jeho splnění tzv. Oblastní turistické odznaky (OTO) a Tématické turistické odznaky (TTO), které jsou sekcí výkonnostní turistiky KČT každý rok aktualizovány. Sadu odznaků ČMT tvoří čtyři odznaky – bronz, stříbro, zlato a diamant a lze je plnit libovolným přesunovým prostředkem např. i autem, na motocyklu nebo elektrokole. Seznam OTO a TTO, které lze plnit na území Středočeského kraje připravuji, jejich počet se pohybuje kolem 40 odznaků.

Do třetí kategorie si dovolím zařadit odznak Turista (T) a odznaky udělené k čestným titulům Mistr turistiky a Zasloužilý mistr turistiky. K plnění této kategorie odznaků je potřeba splnit odpovídající stupně odznaků prvních dvou kategorií (VO + ČMT).

Do čtvrté kategorie lze zařadit ostatní turistické odznaky např. Základní odznak turista (ZOT), Mezinárodní turistický odznak (MTO), Vystup na svůj vrchol (VSV) a další.

Žádosti o udělení bronzových  VO i ČMT a o bližší informace můžete adresovat přímo oblastnímu klasifikátorovi. Seznam OTO a TTO, které je možno plnit ve Středočeské oblasti KČT (ve Středočeském kraji) připravuji. 

Miloslav Vorel
klasifikátor Středočeské oblasti KČT
email: milaturista@email.cz
mobil: 605 241 123

Napsat komentář