KČT Turistické značení

O značení ve Středočeské oblasti 

( výroční zpráva za rok 2014)

content_znacka-brdy2Středočeský kraj je svojí rozlohou největší v ČR. Na jeho území se nachází 5. 764 km turistických a cyklo tras. To je nejvíce v ČR. Tyto trasy jsou využívány nejen Středočechy, ale ve stejné míře i Pražany a samozřejmě i ostatními turisty. Z hlediska zatíženosti se dovolujeme říci, že je největší v republice. Existuje zde i řada dalších specifikací jako jsou např.  velká výstavba v okolí Prahy, poměrně velký vojenský prostor, CHKO atd. Naše trasy jsou pod velkým drobnohledem veřejnosti.

Středočeská sekce značení v minulém roce splnila všechny plánované úkoly. Druhým rokem probíhá výměna sponzorských tabulek společnosti České lesy, která by měla skončit v srpnu 2015. Při této příležitosti dochází k plošnému upevňovaní tabulek a směrovek na lišty. V minulosti jich bylo mnoho upevněno přímo do stromu.

Co nás trápí?

1. problém financování

Není prováděna jako ve většině krajů přímo, ale pomocí grantů. V minulém roce to bylo pomocí třech odborů středočeské oblasti. Ty potom nemohou o nic více žádat. Tímto chci těmto odborům poděkovat. Naší snahou v příštích letech bude toto zvrátit.

2. majetkoprávní vztahy

Řada majitelů soukromých pozemků si nepřeje, aby přes jeho pozemek, louku či les vedla značená trasa. Což musíme respektovat. Často dochází k zabarvení značek, které vedou po veřejných cestách v blízkosti soukromých pozemků

3. žádosti značení tras na zakázku

V poslední době narůstá mnoho žádostí o trasy na zakázku. Určitý subjekt z dobré vůle navrhne trasu, někdy si jí sám ,,neodborně“ vyznačí a dále se o ní více nestará. Trasy resp. značení přirozeně chátrá, kritika však jde směrem ke značkařům, kteří i trase nevědí.

4. věk značkařů

Věk značkařů se zvyšuje a počet aktivních se zmenšuje. Přestože práce značkaře je zajímavá, v přírodě a finančně oceněná – není o ní v mladé generaci zájem. Značkaři jsou většinou mladí důchodci ve věku 60- 75 let. Některé dvojice musí značit 50 a více km za rok, což je velmi časově náročné.

5.administrativa

Na předsedy vedoucích oblastí je stále kladeno mnoho administrativní činnosti. Ti pak nemají dostatek času na vlastí značení , ale především na organizovaní např. překládaní tras ze silnice na polní či lesní cesty, kontrolní činnost, spolupráce se státní správou, náborem a zaučení nových značkařů atd…

Napsat komentář