Bezpečnost na turistických značených trasách

Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by proto i nadále zůstat volně přístupná a při dodržení nutných pravidel pohybu v ní, i pravidel ochrany přírody, sloužit všem k rekreaci a turistickému i sportovnímu vyžití. Klub českých turistů se zamýšlí nad bezpečností pěších turistů, lyžařů a cykloturistů na společných trasách tak, aby se ani jedna skupina turistů necítila ohrožena. KČT nepřísluší legislativní řešení, ale přichází s výzvou ke vzájemné ohleduplnosti.

Kodex pro společné užívání turistických tras

SPOLEČNÝ KODEX VŠECH TURISTŮ

1. Základním pravidlem je ohleduplnost k ostatním uživatelům cest i k přírodě.

2. Mysli na to, že při kolizi jsme všichni zranitelní.

3. Při nasazených sluchátkách hůře vnímáš zvuky z okolí, buď proto ostražitější.

4. Pro zastávky a odpočinek zvol místo mimo cestu.

5. Své odpadky odnes s sebou.

6. Chraň značení tras, upozorni na jejich závady.

7. Do přírody vyrážíme všichni relaxovat a nikoli se hádat a rozčilovat.

KODEX PĚŠÍHO TURISTY

1. Na společných cestách nechej projíždějícím cyklistům volný pruh k projetí.

2. Při chůzi sleduj provoz před sebou i za sebou a upozorni ostatní ve skupině na průjezd

cyklistů nebo lyžařů.

3. Dej cyklistovi nebo lyžaři signál, že o něm víš.

4. Nevstupuj do lyžařské stopy.

5. Hlídej své děti a psy, aby nevběhli náhle cyklistovi pod kolo či do lyžařské stopy.

KODEX CYKLISTY

1. Nejezdi po cestách, které jsou označeny jako zakázané pro cyklisty.

2. Ovládej své kolo, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou zdatnost.

3. Vždy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cesty o svém úmyslu je předjet,

aby mohli včas zareagovat.

4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost.

5. Nevjížděj do lyžařské stopy.

KODEX LYŽAŘE

1. Pokud není na cestu zakázán vstup a vjezd i ostatním turistům, vol pokud možno jiné trasy.

2. Ovládej své lyže, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou zdatnost.

3. Při jízdě mimo lyžařské stopy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cest o

svém úmyslu je předjet, aby mohli včas zareagovat.

4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost, a to zejména při jízdě z kopce.

5. Ve stopě se vyhýbej vpravo a uvolni stopu lyžaři jedoucímu z kopce.

Napsat komentář