OTO a TTO Středočeského kraje

Oblastních turistických odznaků (OTO) a tematických turistických odznaků (TTO), které lze plnit na území Středočeského kraje je přibližně 40 a každý rok jsou aktualizovány. Některé zanikají a jiné jsou nově vytvořeny. Pokud chcete plnit podmínky Českomoravského turisty (ČMT), ověřte si platnost OTO a TTO na webových stránkách KČT v odstavci B) Další turistické odznaky/ Přehled Oblastních a tematických odznaků, kde najdete i informaci, zda Vámi zvolený OTO nebo TTO lze použít pro plnění odznaku Českomoravského turisty. Některé OTO a TTO nelze použít pro plnění odznaku ČMT, protože jejich podmínky nesplňují obtížnost předepsanou pro odznak ČMT.

Pro splnění podmínek Českomoravského odznaku bronz musíte splnit 4 oblastní (OTO) nebo tematické turistické odznaky (TTO) v územním celku trvalého bydliště. Záznamník bronzového až zlatého odznaku Českomoravský turista si můžete vytisknout podle vzoru. Česká republika je rozdělena do dvou územních celků.
1. Čechy
2. Morava a Slezsko
Pro plnění odznaku ČMT bronzový stupeň doporučuji vybrat si některé OTO nebo TTO, které lze plnit na území našeho Středočeského kraje. Optimálně vyberte odznaky (OTO a TTO), které se územně prolínají a lze je plnit ve Vašem okrese. Pro plnění OTO nebo TTO si musíte napsat vydavateli odznaku o zaslání záznamníku. V záznamníku si razítky, vaší fotografií nebo opisem tabulky potvrdíte účast na povinném (např. 5 míst z 5 povinných míst) nebo volitelném místě (např. 10 z 20 volitelných míst). Počty míst se u jednotlivých OTO a TTO mohou lišit, ale zpravidla se jeden OTO dá splnit za 3-6 dní, rychleji na elektrokole nebo autem, pomaleji pěšky nebo na obyčejném bicyklu. 
Zobrazení vybraných odznaků z našeho Středočeského kraje naleznete zde.
Přehled OTO a TTO, které se dají plnit na území našeho Středočeského kraje včetně vydavatelů odznaků si můžete stáhnout v této tabulce.

Míla Vorel, milaturista@email.cz, klasifikátor Středočeské oblasti KČT